ความเห็น 1636442

การทะเลาะที่มีแต่เสีย

เขียนเมื่อ 

น่าบันทึกไว้คอยเตือนสติ