ความเห็น 162031

ชื่นชมไกด์จีนที่กุ้ยหลิน

เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันครับ เมล์มีปัญหาเรื่องตัวอักษรบ่อยมากครับ ผมเองก็อ่านของคุณกนกพรไม่ได้เช่นกันครับ