ความเห็น


ภาพการแสดงของนิสิตแพทย์ เรื่อง หน้ากากอนามัย และ ล้างมือ

ป้องกันไข้หวัดสายพันธุใหม่ 2009 Flu A H1N1

 

 

นิทรรศการของนิสิตแพทย์ เรือง อาหาร You are What You Eat

 

นิทรรศการของนิสิตแพทย์ เรือง ออกกำลังกาย

 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สำหรับคนที่ยังไม่ป่วย

(เช่น อาหาร ออกกำลังกาย สุขภาพจิต ตรวจสุขภาพประจำปี วัคซีน 

งดบุหริ่เหล้า ดนตรี กีฬา วาดภาพ จริยธรรม รูปร่างดี ตรวจเต้านม PAP)

ซึ่งงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ก็ตรงกับงานของ

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม และ กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มการพยาบาล และ แพทย์กลุ่มงานอื่นๆ
 
ซึ่งต้องบูรณาการ Intergated หรือเรียกว่า Comprehensive Care

คือมีงาน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

ไม่แยกเป็นว่า ทำงานป้องกันเพียงอย่างเดียว หรือ งานรักษาแต่เพียงอย่างเดียว

ในระหว่างการรักษาก็สามารถ หาโอกาส ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้

เช่น ถ้าสูบบุหรี่แนะนำให้งดบุหรี่ ถ้าน้ำหนักมากเกินไป ก็ควบคุมอาหารออกกำลังกาย

ใช้วิชาด้าน พฤติกรรมศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ช่วยด้านการแพทย์ อีกทางหนึ่งด้วย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี