ความเห็น 16017

ตั้งค่าให้ส่งอีเมล์ภาษาไทยจากเวบไซต์บน gmail / hotmail / yahoo

X Ton~
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ใครใช้ Lotus Notes ของ IBM

ตรง Import/ Export Charector เปลี่ยนเป็น Thai (Windows)