ความเห็น 1583157

ตะลุงน้อย

สุดสวย งามพร้อม
IP: xxx.19.67.88
เขียนเมื่อ 

ขอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหนังตะลุง และหนังตะลุงคน วิธีการแสดง เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำวิทยานิพนธ์