ความเห็น


สวัสดี ชมพูนุท

  1. อยากให้ไปอ่านบทนี้ก่อน http://gotoknow.org/blog/introbio-boatman/264875
  2. และลองอ่านตอนอื่นๆ เพื่อเลือกปรับวิธีการเรียน และ Load Powerpoint ไปศึกษาก่อน
  3. หัวข้อการสอนยังคงเดิม แต่เปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน (ผู้สอน Part lecture 4 ท่าน)
  4. ดังนั้นควรเข้าเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆ เพื่อรับ Course Outline (แต่ที่ มน.เขาให้แจกเป็น Course Syllabus ซึ่งผมคิดว่าไม่จำเป็น)
  5. ศึกษา Outline และหาหนังสืออ่าน (หรือค้นใน internet) ตามหัวข้อหรือบทใน Course Outline ครับ
  6. ให้วางแผนการเรียน อ่านและทบทวนทุกวิชาอย่างสม่ำเสมอ อย่าได้ทุ่มเทวิชาใดวิชาหนึ่งมากเกินไป
  7. การสอบถามอาจารย์ผู้สอนโดยตรงถึงวิธีการเรียนในส่วนที่อาจารย์ผู้นั้นสอน เป็นสิ่งที่ควรกระทำ ไม่ใช่สิ่งหน้าอาย
  8. ขอให้โชคดีในการเรียนครับ (เทอมหน้าผมไม่ได้สอน)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี