ความเห็น 15224

The Toyota Way (BM 2) : 2 เสาหลัก 5 หลักการ

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

Kaizen = Continuous Quality Improvement ( CQI )

1. Quality of Working Life

2. Quality of Product and Service

ขออนุญาต ขยายความตามที่เคยไปดูงาน QCC ที่ JUSE มาครับ