ความเห็น 1519470

อาจารย์วิจารณ์พูดถึงกิจกรรมชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

supat
IP: xxx.31.97.39
เขียนเมื่อ 

การเขียนรายงานในส่วนข้อค้นพบควรอ่าานและเรียงร้อน/เรียงลำดับตาม ธีมของค้นพบ และดูที่วัตถุประสงค์การวิจัยและในแต่ละธีมนำ Analytic text มาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวอีกที เช่น ธีมเรื่อง การป้องกันตัวของเกษตรกร มีเรื่อบราวย่อย มีเรื่อง การใช้อุปกรณ์/อุปสรรค ฯลฯ ในจำนวนนี้อาจมีเรื่องราวย่อยเข้าไปอีก ในจำนวนนี้จะมีAnalytic textอยู่จุดนี้จึงเป้็นการเรียงร้อย/พรรณาข้อความเหล่านี้ดป็นเรื่องเล่าต่อไป