ความเห็น 151266

้hotel rwanda อีกครั้ง

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ มสช. ...

  • อ่านบันทึกของอาจารย์แล้วเห็นในชาวรวันดามากขึ้น...
  • เพราะดูเหมือนการ "เข้าไปแทรกแซง" จะขึ้นกับ "ผลประโยชน์" และ "ความคุ้มทุน" ของมหาอำนาจไม่กี่ประเทศ

ขอขอบพระคุณครับ...