ความเห็น 1512475

แบบฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

อดุลยฤทธิ์ แทนสมบัติ
IP: xxx.175.172.253
เขียนเมื่อ 

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนเล็กๆ สนใจอยากนำแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้กับนักเรียนดูบ้าง อยากดูตัวอย่างเพื่อนำมาปรับใช้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการทางทักษะวิทยาศาสตร์ ขอบคุณครับ