ความเห็น 150932

วันสำคัญทางพุทธศาสนา "มาฆบูชา"

voranat
IP: xxx.172.151.82
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านวันมาฆบูชาแล้วนับว่ามีประโยชน์มาก  เพราะบางคนอาจไม่รู้ความหมาย  ไม่ทราบว่าเป็นวันสำคัญอย่างไรในพระพุทธศาสนา  นอกจากนี้ยังได้นำไปให้นักเรียนได้ศึกษาแล้ว