ความเห็น 1503787

พาเด็กๆไปเยี่ยมผู้สูงอายุในโครงการ คุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็ง

saTERN
IP: xxx.27.102.120
เขียนเมื่อ 

โครงการจัดทำเป็นช่วงระยะเวลา 4 เดือนค่ะเด็กๆได้มีเวลาวันอาทิตย์ทำกิจกรรมร่วมกันมีความสุข สนุก ได้ความรู้และคติธรรมดูแลกาย ใจ ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี ขอบคุณที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ