ความเห็น 148197

ของฝากจากไต้หวัน

เขียนเมื่อ 

คุณ Bright Lily ครับ

ผมเห็นด้วยครับว่า ความปรารถนาสุดท้าย  เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงให้ความช่วยเหลือ ให้ผู้ป่วย สมหวัง แล้วมี ความสุข

ทุกคน ในที่นี้ หมายถึง  ทั้งหมอพยาบาล ครอบครัว และสังคมรอบข้างนะครับ

กรณีในรูปข้างบนเป็นตัวอย่างอย่างดี ถึง ความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้แปลงหอผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานให้ลูกชายของผู้ป่วยหนัก ที่คงไม่มีโอกาสไปร่วมงานที่โรงแรมได้