ความเห็น 1472998

หัวใจไก่เถื่อน

บุญญสิกขา
IP: xxx.9.204.34
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์รุ่งโรจน์ ฯ ค่ะ

ด้วยเมื่อไม่นานนักนี้ ดิฉันได้น้อมนำคุณแห่งพระคาถา เว ทา สา กุ กุ สา ทา เว

(พระคาถาพระยาไก่เถื่อน ด้วยทรงองค์คุณแห่งพระคาถามหาเมตตา ปลดปล่อยสัตว์และดวงจิตตัวเอง)เผยแพร่เป็นที่รู้จักลึกซึ้งเป็นวงกว้างกันในบรรดาศรัทธาสาธุชน ด้วยจิตธรรมทาน บริสุทธ์ใจ

(ดัง link ที่แนบท้าย)

พร้อมในเวลาต่อมา

บุญจัดสรร บุญบันดาล นำพาดิฉันให้มาเที่ยวชมบล๊อกของอาจารย์ บนเครือข่าย gotoknow นะคะ

ได้มาเห็นข้อความที่อาจารย์เกริ่นไว้เล็กน้อยเกี่ยวกับพระคาถา เว ทา สา กุ ฯ จึงได้นำสาระความ ที่มาแห่งพระคาถา เว ทา สา กุ ฯ มาขยายไว้ ด้วยจิตธรรมทาน พร้อมทั้งหาโอกาสสื่อสารกับอาจารย์รุ่งโรจน์ในเวลาต่อมา สื่อแสดงความอนุญาตที่ได้วิสาสะ นำสาระความพระคาถา เว ทา สา กุ ฯ มาลงไว้ในบล๊อกของอาจารย์ :)

วันนั้น อาจารย์ เข้าใจว่า ดิฉันเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งจากนครสวรรค์ที่เคยโทรคุยกับอาจารย์ - ตกลงดิฉันไม่ใช่เธอคนดังกล่าวนะคะ :)

กราบขอบพระคุณ อาจารย์ที่ได้นำสาระความพระคาถาฯ ที่ดิฉันได้นำมาสื่อไว้แล้วนั้น

มาทับต่อลงในสำนวนเดิมของอาจารย์ นะคะ

ดิฉันขออนุญาตสื่อความ ดังนี้ค่ะ

ด้วยความน้อมนำพระคาถาฯ ดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ก่อนหน้านั้น ดิฉันได้ให้ความสำคัญ นบนอบ น้อมสื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์ ด้วยเหตุผลอันมีนัยะสำคัญ โดยได้คัดความ พร้อมปรับสาระ และลงสื่อไว้เป็นธรรมทานบนระบบเครือข่าย (เวบพลังจิต.คอม)โดยคัดความต้นฉบับจาก หนังสือ พระประวัติสมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อนฯ

(ดังทราบความกล่าวแล้ว)

โดยไม่ลืมที่จะทำการ ด้วยความนอบน้อมบูชาคุณครูบาบูรพาจารย์

การจะได้เห็นอาจารย์ นำมาเผยแพร่ ขออนุโมทนาด้วยความจริงใจของดิฉันค่ะ

ด้วยถือเป็นกิจร่วมแห่งการสืบสานทรงคุณพระธรรม และสืบการบวรพระพุทธศาสนา

จึงเรียนเพื่อความนอบน้อมพระคาถาเป็นธรรมทาน นี้ร่วมกัน นะคะ

และขอแสดงความเห็นว่า ด้วยความนอบน้อมธรรมทานดังกล่าว

จึงเห็น มิควรแสดงสื่อการสงวนสิทธิ์ ด้วยประการทั้งปวง

ขออนุโมทนา สาธุการค่ะ

บุญญสิกขา

http://board.palungjit.com/f4/%E0%B9%80%E0%B8%A7-%E0%B8%97%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B8-%E0%B8%81%E0%B8%B8-%E0%B8%AA%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87-197908.html

คำถวายนมัสการ

ข้าบังคมพระบาทบรมนาถผู้ทรงญาณ

พระธรรมอันพิศดารทั้งพระสงฆ์อันบวร

ข้าเชิญพระญาณสังวรเจ้ามาปกเกล้าฯปกเกษี

ชัยชนะแก่โลกีย์ทั้งภัยพาลอันตราย

ขอให้พบพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาอันพากเพียร

รู้แจ้งคัมภีร์เรียนสมถะ-วิปัสสนาทุกชาติไป

ขอเชิญคุณครูบามารักษาให้มีชัย

ดลจิตบันดาลใจสำเร็จทุกประการ

สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยะตะถาคะโต

สิทธิเตโชชโยนิจจังสิทธิลาโภนิรันตะรัง

สัพพกัมมังประสิทธิเมสัพพสิทธิภะวันตุเม

พระครูสังฆรักษ์วีระฐานวีโร

๕ ธันวาคม ๒๕๔๖