ความเห็น 1461606

สู่ชีวิตอันอุดม...การสร้างคุณค่าในตนเอง คือ ศิลปะแห่งการเยียวยา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณครูแอ๊ว

เราทุกคนๆ ต่างร่วมด้วยช่วยกันบ่มเพาะและรดน้ำแก่เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข ความดี และความงามของการมีชีวิตนะคะ เพื่อให้เขาได้เกิดหน่อของความมีคุณค่า...

ความมีคุณค่าทำให้ผู้คนดำรงอยู่ได้ในท่ามกลางสภาวะปัญหาอันมากมาย...