ความเห็น 1456550

ที่มาของวิชชาธรรมกาย สืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์

เทเวท
IP: xxx.120.18.77
เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนากับ .."สมถะ"..

ผู้ที่เคารพและเชื่อมั่นใน.พระมงคลเทพมุนี