ความเห็น 1448652

Family Medicine

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ

ดูแลทั้ง ส่งเสริม ป้องกัน และรักษา รวมทั้งดูแลต่อเนื่องตลอดไป