ความเห็น 1444731

สมรรถนะหลักของครูที่สังคมต้องการ

วิทยา ทิพยานนท์
IP: xxx.27.128.117
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณที่กรุณาสร้างคลังความรู้ คนเรายิ่งรู้ ยิ่งให้ และ ยิ่งให้ยิ่งรู้ จริงครับ