ความเห็น 1443995

ธรรมชาติบำบัด

เขียนเมื่อ 

ผมเข้าใจว่าผลไม้ที่มีน้ำมีไม่กี่อย่างมะพร้าวจะมีน้ำมากที่สุดโดยไม่ต้องคั้น ส่วนผลไม้อื่นต้องคั้น อาจจะเป็นเพราะว่ากินง่ายไม่ต้องมีกรรมวิธีมาก แต่ต้องสดไม่ใส่น้ำตาลนะครับ กินประจำจะรู้สึกสดชื่นดีครับ