ความเห็น 1433611

น้องธอมส์ 9 เดือน 4 วัน คลาน คลาน !!!

เขียนเมื่อ 

การได้เป็นพ่อถือเป็นวาระอันยิ่งใหญ่ของชีวิตฃ ได้เฝ้ามองเด็กๆเติบโตแต่ละช่วงวัย ผมหยุดมองภาพเหล่านี้วันละ 3 หรือ 4ครั้ง

ระลึกถึงช่วงเวลาอันแสนวิเศษเหล่านั้น

 เด็กๆทั้งหลายคือของขวัญล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ชีวิต....

มอบให้พ่อที่รักของน้องธอมส์ค่ะ....