ความเห็น 1431639

แนวทางการปฏิบัติ ทะเบียนมูลนิธิ

นาย ดิเรก เซะวิเศษ
IP: xxx.120.30.53
เขียนเมื่อ 

ขอถามว่า การขอจดทะเบียน มูลนิธิกับ การจดทะเบียน สมาคม มีความแตกต่างกัน

กันอย่างไร ผมทราบมาว่า หากจดทะเบียน มูลนิธิ ต้องมีเงินประกัน หนึ่งแสนห้าหมื่น

บาท เป็นความจริงหรือไม่