ความเห็น 142752

จุมเรียบซัว(สวัสดี)กัมพูชา ตอน ๑๒

เม็กดำ 1
เขียนเมื่อ 
ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านในอีกแง่มุมหนึ่ง  ครับ