ความเห็น 142055

การมีส่วนร่วมของประชาชน

Iem
IP: xxx.19.65.215
เขียนเมื่อ 

การมาทำงานในส่วนของการเป็นผู้เก็บขยะตัวจริง  มันทำให้เรียนรู้ว่า จริง ๆ แล้ว คนเก็บขยะ เป็นคนที่น่ารัก เพียงแต่ มุมมองของมาตรฐานงานต่างกัน ดีของเขา กับดีของเรา ไม่เท่ากัน   ถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะวางแผนเส้นทาง และแผนการกำกับดูแล แต่ผลที่ได้ยังไม่น่าพอใจ

รู้สึกถึงความอ่อนหัดของตัวเอง ในด้านของ KM อยากได้ข้อมูล ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ที่ส่วนใหญ่ พื้นฐานความรู้ไม่เกิน ประถม  และมักจะนึกถึงปากท้องของตัวเองเป็นสำคัญ  

อยากพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับการทำงานในส่วนของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ