ความเห็น 141034

ทฤษฎีการแก้ปัญหาและแนวปฏิบัติพื้นฐาน

เขียนเมื่อ 

ป้าเจี๊ยบทำวิจัยเรื่องหนึ่งชื่อว่า "รูปแบบการแก้ปัญหาเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้" ซึ่งได้กระบวนการที่เป็นรูปธรรม 1 รูปแบบที่ได้นำมาปฎิบัติจริงกับนักศึกษาและได้ผลดีมากค่ะ  จุดเด่นคือการใช้เครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า activity profile เพื่อให้นักศึกษามองเห็นและรู้จักปัญหาของตนด้วยตนเอง ได้ไอเดียเรื่องเครื่องมือนี้มาจากสมัยทำงานเป็น gender analyst ค่ะ การรู้จักปัญหาของตนทำให้แก้ปัญหาได้สำเร็จ เพราะนักศึกษาแก้ปัญหานั้นด้วยความรู้สึกว่าเป็นปัญหาของตนเอง เขาต้องการแก้ไข ไม่ใช่เพราะเราบอกว่าเขามีปัญหาที่เราต้องการให้เขาแก้ไข