ความเห็น 1378533

Unseen ขยาย คติพจน์จีน

เขียนเมื่อ 

วันนี้ 29 มิย 2552ได้ฟัง ดร,ประทีป บินชัย วิทยาลัยอาชีว อยุธยา

บรรยาย ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานอย่างยั่งยืน

จัดโดบ ศูนย์อนามัยที 9 ที่โรงแรมแกรนด์ริเวอรโซด์ พิษณุโลก

ที่เตยไม่สำเร็จในอดีตปัจจุบันทำได้สำเร็จ

คอมมอนเรล เบนซ์ติดก่อนแต่ไม่มี CPU Computer ที่เร็วพอ

ปัจจุบัน CPU Computer เร็วใข้ได้แล้ว

ปัจจุบันคอมมอนเรลมีในรถปิกอับแทบทุกย่รห้อ

ที่เคยสำเร็จในอดีตปัจจุบันย่ำแย่

อเมริกาเสาะหา best practice, เก็บซ่อนไม้ตาย ทีเด็ดไว้ คิดว่าดีที่สุด

แต่อาจดีที่สุดในที่นั้นเวลานั้น

ญี่ปุ่นหาสิ่งที่ดีกว่า Better than before

ผู้ตรวจการไปตรวจโรงงาน

ผู้จัดการญี่ปุ้นรายงานว่ามีปัญหา 1, 2. 3 .4.

เดือนต่อมา รายงานว่า 1, 2, 3, 4 แก้ไขได้แต่มีปัญหาใหม่ 5, 6, 7

เดือนต่อมารายงานว่าปัญหา 5, 6. 7 แก้ไขได้แต่มีปัญหาใหม่ 8, 9

ผู้ตรวจการไปตรวจโรงงาน

ผู้จัดการไทยรายงานว่าไม่มีปัญหา

เดือนต่อมาผู้จัดการไทยรายงานว่าไม่มีปัญหา

ญึปุ่นก็เลยเลิกจ้างผู้จัดการไทย

บิล เกตต ลาออก ก่อนจบฮารวาร์ด พ่อของเขาไม่เห็นด้วย

แต่บิล เกตต บอกว่าต้องรีบทำขาย DOS, Windows, MsOffice

เป็นจังหวะและโอกาส ทำก่อน ขายก่อน ผู้ใช้เคยชินก่อน