ความเห็น 1377823

Unseen ขยาย คติพจน์จีน

เขียนเมื่อ 

ที่เข้าใจคนอื่นคือผู้รอบรู้

ผู้ที่เข้าใจตนเองคือผู้รู้แจ้ง