ความเห็น 1360014

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ชอบเพลงนี้ค่ะ

ขอบคุณนะคะ

ทะเล...สวยงาม...งดงามในความรู้สึก...