ความเห็น 1358988

เสน่ห์...ทะเลใต้

เขียนเมื่อ 

เหม่อมองท้องนภาลัยสุดปลายฟ้า
โค้งทาบทาขอบทะเลเสน่ห์ศิลป์
มวลเม็ดทรายรายรอบอวลมวลเมฆินทร์
น้ำตารินทร์คิดถึงนางห่างร้างไกล

 

Miss You....