ความเห็น 1358400

เติมเต็มจิตใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางจิต ;ประธานชุมชนผู้แข็งนอกแต่เข้าใจภายใน

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน Dr.KaPoom ฅ ฅน หน้างานน่าชื่นชมครับ