ความเห็น


พี่ไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดของ iso 15189 มีการระบุเรื่องนี้ไว้หรือไม่ แต่ในทางปฏิบัติลองคุยกันว่า สมควรจะรายงานผลทางโทรศัพท์หรือไม่ ถ้าตอบว่า OK ก็ต้องมีการบันทึกการรายงานผลทางโทรศัพท์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่า รายงานของใคร ให้กับใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ป่วย .....แล้วให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ การ fax มาขอเป็นการตั้งเรื่องแล้วดำเนินการตามเรื่องที่ตั้งมา ซึ่งค่อนข้างช้ากว่าจะได้ผล ในมุมมองของพี่เราน่าจะใช้บันทึกที่รับเรื่องเป็นการตั้งเรื่องแล้วดำเนินการตามบันทึกที่ตั้งเรื่องมา ก็น่าจะใช้ได้ และรวดเร็วกว่า
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี