ความเห็น 13097

บันทึกการเมืองไทย (๖) : จุดยืนของผม

นิตยา สุขเนาวรัตน์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
เงินซื้อได้ทุกอย่างจริงหรือ?