ความเห็น 13012

บันทึกการเมืองไทย (๖) : จุดยืนของผม

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อยากให้คนไทยในชนบทมีความรู้มากขึ้น จะได้รู้ทันสถานการณ์และปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เมื่อไหร่นะ การศึกษาของคนในชุมชนจะดีกว่านี้
นายบอน