ความเห็น 1294137

แนะนำหนังสือน่าอ่าน Authorware

ปรเมศวร์ เรืองหนู
IP: xxx.173.118.50
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.หนึ่ง รบกวนสอบถาม อ.หนึ่งเกี่ยวกับอบรม Authorware พอจะมีที่ไหน

เปิดบ้างครับ คือผมได้รับมอบหมายจาก บริษัท ให้ใช้โปรแกรม Authorware เขียน

แบบทดสอบประเมิณความรู้ความเข้าใจของพนักงานโดยทำข้อสอบขึ้นมาเป็นแบบ ก ข ค ง แล้วให้พนักงานทำแบบข้อสอบ โปรแกรมก็จะทำการบันทึก ชื่อ - คะแนนการสอบ เพื่อง่ายต่อการสอบและการประเมิณครับ

ขอรบกวน อ.หนึ่ง ด้วยครับ