ความเห็น 12720

จงอธิบายขั้นตอนในกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมา 1 นโยบาย

รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
มีออกข้อสอบใน APN  ของสภาการพยาบาลด้วยนะครับ