ความเห็น 127142

"โอกาส" ที่แตกต่าง (Occasion Change)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ 

   แม้โอกาสที่แตกต่าง

   ถ้ามีไมตรีจิต ที่ดีต่อกัน 

   สะพานแห่งมิตรภาพ ก็ปรากฏกายให้เห็น