ความเห็น 126922

ความสำคัญ กับ ความผิด

เขียนเมื่อ 
  • ด้วยความเคารพ
  • ความผิดเปรียบได้กับความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ความรับผิดชอบมากย่อมมีโอกาสผิดพลาดมากเป็นธรรมดา( แต่วันนั้นยังไม่มีการกล่าวถึง "ผิดเป็นหัวหน้าภาค" ด้วยความสัตย์จริง )