ความเห็น 125

KM คืออะไร?

จันทวรรณ
IP: xxx.7.146.44
เขียนเมื่อ 

แหล่งความรู้ด้านการจัดการความรู้ของไทยโดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้อยู่ที่ http://www.kmi.or.th คะ

ส่วนบล็อกของศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่นี่คือ http://ThaiKM.GotoKnow.org คะ