ความเห็น 12476

เตรียมตัว...อย่างไร ...ถ้าทีมเราจะ Train Fa

จันทวรรณ
IP: xxx.7.129.87
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเข้าไปตรวจสอบในฐานข้อมูลดูให้แล้วคะ ปรากฏว่าบล็อก http://kmanamai-srivipa.gotoknow.org  เป็นบล็อกส่วนตัวอยู่คะ ทำให้ไม่ปรากฏบันทึกใดๆ ขึ้นเมื่อบันทึก

ตอนนี้ดิฉันแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว

จันทวรรณ