ความเห็น


เรียนท่านอาจารย์ wwibul  อีกครั้งครับ

  • ต้องขออภัยท่านอาจารย์ที่สื่อสารไม่ค่อยชัดเจนครับ
  • ตามความเข้าใจของกระผม เข้าใจคำฝรั่งที่ว่า  Digital Divide ว่า เป็นช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยี คล้าย ๆ กับช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน กล่าวคือ คนส่วนหนึ่งอย่างเช่นกลุ่ม G2K ของเราสามารถใช้และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แต่มีคนอีกไม่น้อยที่ชีวิตเข้าไม่ถึงหรือไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยตรง
  • คนสองกลุ่มนี้ คล้าย ๆ กับคนกลุ่มหนึ่งเดินทางด้วยเครื่องบินไอพ่น แต่อีกกลุ่มหนึ่งเดินทางด้วยการเดินเท้าหรือการขี่ม้า ยิ่งนานวันยิ่งห่างไกลกันออกไปทุกที
  • ผมจึงมองว่า Digital Divide หรือ ช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่ต้องให้รับการป้องกันและแก้ไขเยียวยา จึงเป็นที่มาของความคิดเห็นที่ 15 ที่ได้เสนอทางแก้เอาไว้ว่า
    ...ผมว่าปัญหา Digital Divide จะคล้าย ๆ กับการสอนนักเรียนในห้องนะครับ คือ คนเรียนเร็ว กับ คนเรียนช้า สำหรับผมแล้วก็จะแก้ปัญหาโดยการเอาผู้เรียนเป็นตัวตั้ง กล่าวคือ ส่งเสริมให้คนเรียนเ็ร็วมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (โดยไม่ดึงเขาไว้) และพัฒนาคนเรียนช้าให้เรียนเต็มศักยภาพ (โดยไม่ทิ้งเขา) และก็ให้ทั้งสองกลุ่ม (อาจจะมากกว่า 2) เป็นประโยชน์หนุนกันและกัน 
  • จริง ๆ ได้เสนอแนวคิดต่อไว้ด้วยครับ แต่ลบออกไปแล้ว กลัวว่ามากไปจะเกินงามครับ     
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี