ความเห็น


บันทึกนี้ อ่านแล้ว ดี ให้้ข้อคิด ในเชิงวิเคราะห์ได้ดีมากๆค่ะ
ตัวเอง ตอนนี้ มุ่งเน้น จะสร้างคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ในระดับครัวเรือน คือ ลูกหลานของเราเอง
 แต่ถ้าิพิจารณาในภาพรวมการเข้าถึงโอกาส ก็ยังมีความเ หลื่อมล้ำอยู่ค่ะ  
พ่อแม่ที่เอาใจใส่เรื่องการศึกษาของลูกหลาน แ ละพอจะมีทุน  จะสามารถให้โอกาสแก่ลูกหลานอย่างมีประสิทธิภาพกว่า  และยังสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และสนับสนุนการศึกษาของลูกตนเองเพิ่มเติมได้ดีกว่า
ถ้าพิจารณาถึงด่านแ รกคือ   การเข้าถึงโอกาส  
ตราบที่สังคมมีรายได้ของประชาชนที่แตกต่างกัน  คุณภาพการศึกษาของคน จะมาใกล้กันโ ดยเ ร็ว ก็ไม่ง่ายนักค่ะ
หากจะแก้ไขคุณภาพการศึกษาให้ใกล้เคียงกัน รัฐบาล  ต้องเข้ามาจัดการอย่างแข็งขัน ไม่ปล่อยให้เ ป็นไ ปตามธรรมชาติ  และต้องแก้ไขที่ต้นเหตุคือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากโครงสร้างของเศรษฐกิจ  คือจะต้องลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้น่ะค่ะ
ขอแ ลกเปลี่ยนแค่ประเด็นเดียวนี้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี