ความเห็น 123875

อันว่า ตัวผม กับ ส.ค.ส

เขียนเมื่อ 
ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๕๐  ขอให้ท่านอาจารย์พินิจ  จงมีความสุขตลอดปี  ๒๕๕๐  นะครับ