ความเห็น 123362

เวทีประกันคุณภาพภาควิชา (2) : U-round vs Q-round

JJ
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์หมอปารมี

 วิชาชีพแพทย์ กับ อาชีพแพทย์ ฟังแล้วคล้ายกันแต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

 หากเรานำวิชาชีพมาประกอบเป็นอาชีพ ทำมาหาเลี้ยงชีวิต บนชีวิตคนอื่น ดูจะไม่สมกับความเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพอันทรงไปด้วยเกียรติ และ ความมีคุณธรรม จริยธรรม

 เส้นทางเดินของการพัฒนาสังคม แพทย์ ที่เป็น ครูบาอาจารย์ ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการ "ใช้วิชาชีพ อันทรงไว้ซึ่งความพอเพียง เรียงร้อยร่วมสร้าง ฅน ให้เป็น มนุษย์ ที่ออกมารับใช้สังคม น่ายกย่องครับ"