ความเห็น 123110

นมแม่แก้นิสัย (๒)

เขียนเมื่อ 

 Kisses เรียนท่านใบบุญ

 วันหยุดไม่หลุดหน้าที่ครับ

 รีบทำก่อนหมดอายุครับ

"เด็กมีภูมิคุ้มกัน สร้างพลังเสริม เติมสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่ความพอเพียง เลี้ยงด้วน นม ฅน ปนเปื้อนด้วยความรัก"