ความเห็น 1226875

เจ้าแม่หมอลำซิ่ง ราตรี ศรีวิไล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์

  • ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยม
  • พร้อมความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงาม
  • ต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ