ความเห็น 1226636

เจ้าแม่หมอลำซิ่ง ราตรี ศรีวิไล

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • พอเงินนำหน้าภูมิปัญญาก็หมดไป
  • เห็นด้วยที่ต้องนำประเด็นนี้มาพูดกัน
  • ผมเคยไปคุยกับพ่อใหญ่ที่เล่นหนังตะลุงอีสานนึกไม่ถึงว่าอีสานก็มีหนังตะลุงด้วย