ความเห็น 122336

weekly meeting KM

  ไม่เข้าใจ

และสงสัยว่าไปชายแดน

ทำไมอดอ่านข้อคิดเห็น อ.แสวง