ความเห็น 1207654

เสียงจากแดนไกล

เขียนเมื่อ 

กราบขอบคุณอาจารย์ครับที่แวะมาเยี่ยมชม

เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับอาจารย์ ที่อาจารย์จะกรุณาเอาบันทึกไปเผยแพร่ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านอาจารย์ครับว่า การที่คนเรายอมรับความผิดพลาด แล้วแก้ไขมันด้วยใจจริง เป็นความสง่างามทางการมืองครับ และเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองจริงๆครับ