ความเห็น 116594

ชาวบ้านไม่ได้ตั้งใจสอนมวย แต่ทำให้เราเป็นมวย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูบา และคุณไม่แสดงตนค่ะ

ดิฉันเข้าใจว่ามวยของตนเอง จะเรียกว่ามวยของตนเองก็คงไม่ใช่ มันเป็นการไหลไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลย ดิฉันไม่คิดว่าชาวบ้านตั้งใจทำให้เราได้ตระหนักถึงการทำงานที่ผิดปกติไปจากชีวิตผู้คน เพียงแต่ชาวบ้านได้แสดงแบบของชีวิตธรรมดาสามัญนี่แหละ  " คิดถึงก็มาหากัน หิวข้าวก็กิน "  

 

ดิฉันไม่อาจเอื้อมที่จะเปิดค่ายมวย เพราะคิดว่า ค่ายมวยของชาวบ้านมีพร้อมอยู่แล้ว รอ  จะว่ารอก็ไม่เชิง ชาวบ้านไม่ได้รอใครทั้งสิ้น เขาดิ้นรน กระเสือกกระสน พึ่งพาตนเองอย่างที่สุดแล้วในท่ามกลางความบีบคั้นในทุกๆ ด้าน และข้อจำกัดจากภายนอกของทุกฝ่าย 

 

เป็นจิตใจอันกว้างขวาง และใจที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเปิดรับพวกเราคนภายนอกได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกระแสชีวิตของพวกเขาได้ ตรงนี้ต้องขอบคุณอย่างลึกซึ้งต่ออัตลักษณ์อันองอาจ สง่างามของพวกเขา

 

ดิฉันคิดว่าในส่วนของเราก็เพียงแต่จัดสรรเรื่องที่เราจะทำให้มันสอดคล้องกับวิถี  การทำงานก็จะไม่ใช่ภาระแต่เป็นสัมพันธภาพระหว่างชีวิตหนึ่งกับชีวิตทั้งระดับของปัจเจก และระดับที่ขยายวงไปกว้างกว่านั้น

 

แต่แน่นอนว่าในการทำแบบนั้น ต้องได้รับการชี้นำหรือพัฒนาการที่อยู่บนฐานของความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์และศรีที่เท่าเทียมและเป็นไท และคงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย แต่ก็เป็นเรื่องที่วิญญูชนไม่ควรละเว้น

 

สิ่งหนึ่งที่บอกเราจากการพบกล่มแม่ยุ่นวันนั้นคือ เมื่อสภาพจิตใจสบาย ร่าเริงแบบชีวิตพ่อแม่ ญาติพี่น้องกินข้าวเย็นกันอิ่มท้องกันดีแล้ว ก็นั่งคุยสัพเพเหระ เรื่องมันก็ไม่หนีไปจากงานที่พวกเขาทำในไร่ในนานั่นแหละ