ความเห็น 1155235

๘๘. "ท้องนา...คือชีวิต"

สวัสดีค่ะท่านวิโรจน์   ไม่เห็นโปรดมาบ้านนี้

เป็นวันที่แสนดี          บันทึกนี้ท่านเข้ามา

ขอบคุณที่หนุนส่ง      ให้รู้ปลงในปัญหา

ฟังเพลงด้วยปัญญา    ขอบคุณค่ะจะเชื่อฟัง