ความเห็น 11486

ข้อคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาของอ.เบียร์(บางปลากด)และกะหรอ

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 
หรือว่า ให้กองทุนที่เข้มแข็งเป็นทัพหน้าคือหัวปลา กองทุนชั้นรองเป็นก้างแต่ละซี่ไปจึงหางคือทับหลัง แต่นั่นแหละก็จะกลายเป็นก้างปลาที่ไม่มีเนื้อ ในเชิงศิลป์มีเอกลักษณ์เฉพาะอยู่ในตัวเอง เช่น ความโปร่ง ความแหลมคม